Det er vores mål at have, – og vedligeholde et højt niveau for beskyttelse og sikkerhed ved opbevaring af kunders og personales personoplysninger.
Rønnes Hotel Slettestrand ApS ønsker hermed, at beskrive hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig
Rønnes Hotel driver restaurationsvirksomhed og Rønnes Hotel Slettestrand ApS er dataansvarlig.

Rønnes Hotel Slettestrand ApS kontaktoplysninger er:

Rønnes Hotel Slettestrand ApS
Kystvejen 25
9690 Fjerritslev
Direktør Helle Petersen

Rønnes Hotel Slettestrand ApS udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Rønnes Hotel Slettestrand ApS leverer som Hotel og restaurationsvirksomhed ydelser til både private, erhvervs virksomheder, foreninger og offentlige instanser

Når du, ved bestilling af vore serviceydelser, afgiver dine personoplysninger, – giver du samtidig samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Rønnes Hotel Slettestrand ApS.

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?
Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Rønnes Hotel Slettestrand ApS.
Fra personer der handler på dine vegne.
Via browser/e-mail
Når du abonnerer på vores nyhedsbreve.
Fra annoncering og sociale medier
Fra tredje part herunder booking firmaer.
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

 

3. Hvilke informationer indsamler Rønnes Hotel Slettestrand ApS
Rønnes Hotel Slettestrand ApS indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-mailadresse, evt. fødselsdato samt andre almene personoplysninger
Købshistorik
Browserinformationer.
Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Kreditkort oplysninger
Demografiske oplysninger
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Rønnes Hotel Slettestrand ApS personoplysninger udover de almene personoplysninger,

Det kan f.eks. være oplysninger om:
Handicap
Allergi
Særlige fødevarepræferencer
Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Rønnes Hotel Slettestrand ApS det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kunde oplysninger, for at vi kan yde dig den rette service.

4. Online køb med kreditkort
I forbindelse med dit ophold og køb af varer modtager vi betaling med kreditkort og Mobile Pay, som er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (Nets).

5. Hvad er formålet med indsamlingen?
Rønnes Hotel indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for afviklingen af vore arrangementer.

Formålet med indsamling af personoplysninger kan blandt andet være til brug for kontakt til dig før, under og efter dit ophold på Rønnes Hotel Slettestrand ApS.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Rønnes Hotel Slettestrand ApS de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne vil kun blive brugt hvis du som kunde igen henvender dig til Rønnes Hotel Slettestrand ApS. Dine oplysninger bliver ikke videregivet til tredje part.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen
Oplyser du om særlige hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende bruges disse kun til at kunne afvikle opholdet efter dit ønske.

 

7. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger i den pågældende virksomhed.
Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens oplysninger behandles.
Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.
Ret til at få slettet data.
Ret til at gøre indsigelse over at ens oplysninger behandles og videregives til fx markedsføringsformål.
Ret til at kunne få udleveret sine data, så de kan overflyttes til anden udbyder.
Ret til at tilbagekalde samtykke.
Ret til at klage til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kontakt venligst recep@roennes-hotel.dk, hvorefter vi senest en måned vil vende tilbage til dig.

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Rønnes Hotel.
Når du søger en stilling hos Rønnes Hotel Slettestrand ApS behandles de oplysninger, som du selv har givet i din ansøgning Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Der kan evt. Indhentes straffeattest eller oplysning fra tidligere arbejdsgiver, hvilket ikke vil ske uden dit samtykke.

Oplysningerne bruges udelukkende til at vurdere om vi kan tilbyde ansættelse.

Det er kun relevante personer Rønnes Hotel Slettestrand ApS administration der ser din ansøgning. Afleverer du din ansøgning, er vore øvrige medarbejdere anvist at nægte modtagelse og henvise til administrationen.

Hvis du bliver ansat, – gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Rønnes Hotels persondatapolitik som vil fremgå af udleveret personale håndbog.

Ansøgninger opbevares som hovedregel i 6 måneder efter modtagelse, hvorefter de slettes.

Rønnes Hotel Slettestrand ApS beskytter dine personoplysninger i henhold til beskrivelsen i nedenstående punkt 9

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Rønnes Hotel opbevarer om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Rønnes Hotel Slettestrand ApS sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til hotellets administrationen på recep@roennes-hotel.dk eller ringe til kontoret på 98217150

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger.
Rønnes Hotel beskytter dine personoplysninger i henhold til vedtagne interne regler beskrevet i vores Persondatapolitik. Dette for at beskytte dine personoplysninger mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Rønnes Hotel Slettestrand ApS sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

10. Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer Rønnes Hotel A/S opbevaring af personoplysninger kan du henvende dig via mail til:

Rønnes Hotel Slettestrand ApS
Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 98217150  – tryk 1 for reception
Mail : recep@roennes-hotel.dk