Rønnes Hotel følger HORESTAS branche kotumer for afbestilling. Herunder kan du se de betinger du accepterer når du handler med os

Enkeltreservationer:

For at bookingen skal kunne afbestilles vederlagsfrit skal afbestillings ske senest kl. 16 2 dage før ankomstdatoen. Her efter faktureres et gebyr svarende til 50 % af opholdsprisen.

Gruppereservationer:

Med mindre andet er anført i tilsendte bekræftelse gælder følgende:

Afbestilling skal for at være vederlagsfri være hotellet i hænde senest kl. 16 på dagen for sidste rettidige afbestilling i henhold til reglerne herom.

Til og med 30 dage før kan gruppen afbestilles frit.

Herefter kan maksimalt  50 % af det endelige bestilte hotelarrangement afbestilles efter følgende regler:

 • 30 dage og til og med 20 dage før ankomst kan gruppen afbestille op til 50% af det endelige bestilte arrangement.
 • Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan gruppen afbestille op til 25 % af det endelige bestilte hotelarrangement.
 • Efter 10 dage og op til og med 5 dage før ankomst kan gruppen afbestille op til 10% af det endelige bestilte hotelarrangement.
 • Efter 5 dage før og til og med 3 dage før ankomst kan gruppen afbestille op til 5 % af det endelige bestilte hotelarrangement.

Ved senere afbestilling har Rønnes Hotel krav på erstatning svarende til ¾ af prisen på de for sent afbestilte ydelser.

Ved No Show, forsinket ankomst, og for tidlig afrejse har Rønnes Hotel krav på en erstatning svarende til fuld pris på det endelige bestilte arrangement.

 

Selskabsreservationer:

Afbestilling af et selskabsarrangement på:

 • 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest tre uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.
 • Under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.

 • til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.
 • senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan hotellet eller restauranten m.v. kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

Hotellet eller restauranten m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet eller restauranten m.v. krav på fuld pris for hele arrangementet.

Afbestilling af hele kurset/konferencen kan rettidigt ske skriftligt senest 6 uger før dettes afholdelse. Enhver form for reduktion i kurset/konferencen på op til 35 pct. – herunder i

antallet af mødedeltagere , tidsrum m.v. – skal rettidigt ske skriftligt senest 3 uger før kurset konferencen finder sted.

 

Den skriftlige bekræftelse bør indeholde oplysning om opholdets varighed, omfanget af faciliteter, der stilles til rådighed, antal måltider samt øvrig servering. Ved overnatning bør antal værelser og den samlede pris pr. mødedeltager være angivet. Det samme gælder reservationsgebyrets størrelse og depositum.

antallet af mødedeltagere, tidsrum m.v. – skal rettidigt ske skriftligt senest 3 uger, før kurset/konferencen finder sted.

Konferencereservationer

Konferencer, herunder konferencer inkl. overnatning kan afbestilles vederlagsfrit frem til 4 uger før kurset/konferencen.

Ved afbestilling senere end 4 uger før kurset/konferencen skulle finde sted, kan hotellet kræve en godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser.

Hotellet m.v. kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

Ved manglende fremmøde (no show) har hotellet m.v. krav på at tage fuld pris for hele kurset/konferencen.

 

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling

For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale, der er bekræftet på skrift af begge parter.

Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle betale et reservationsgebyr efter nærmere aftale. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.

Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

 • 16

Hotellet eller restauranten m.v. har til enhver tid lov til at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side. Såfremt hotellet eller restauranten m.v. stiller krav om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan gæsten kræve bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

 

Enhver afbestilling eller ændring i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfris- ter for det pågældende arrangement.

 • 17

I tilfælde af at hotellet eller restauranten m.v. aflyser eller omplacerer, kan gæsten kræve at blive holdt skadesløs for samtlige dokumenterede ekstra omkostninger, gæsten får herved.

 • 18

Såfremt gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet eller rejse krav om godtgørelse, skal det meddeles hotellet eller restauranten m.v. snarest muligt efter, at arrangementet er eller skulle have fundet sted.

 • 19

Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.